تفاوت وب سایت و پورتال چیست ؟

پورتال را به صورت دروازه ای به سوی یک بانک اطلاعاتی می نامند . معمولا مهمترین نکته ای که در مورد پورتال می توان نام برد این است که پورتال همواره ما را به سوی سایت ها و پورتال های دیگر راهنمایی می کند . در واقع می توان گفت به خودی خود تنها یک راهنما نیز می باشد . به همین دلیل است که در برخی موارد به پورتالها Internet Yellow Page می گویند . به نوعی پورتال را می توان یک مرکز ارائه خدمات و اطلاعات اینترنتی دانست . پورتال ها اصولا دارای 4 خصلت هستند

تعریف پورتال را می توان از دیدگاههای متفاوتی امکان پذیر دانست . چرا که کاربران امکانات بسیاری را برای آن متصور شده اند . یک پورتال به عنوان فضای کاری برای تجارت الکترونیکی مبتنی بر شبکه با امکان تنظیم شخصی و محتوایی برخوردار از قابلیت های مشارکت با دیگر همکاران و دسترسی بی سیم تعریف شده است

اما مهمترین ویژگی یک پورتال تمرکز بر روی آنچیزی است که یک پورتال می تواند برای یک سازمان انجام دهد . از واژه پورتال معمولا به صورت جمع استفاده می کنند چرا که معمولا سازمان ها به منظور تسهیل در کارهای سازمانی و به جهت مواجهه با کارهای چندگانه خود از بیش از یک پورتال استفاده می کنند . پورتال معمولا نقش تسهیل کننده ای در انجام امور اداری، بازرگانی، پژوهشی و آموزشی و نیز کارایی چندگانه آن، آنرا تبدیل به یک محل کار الکترونیکی برای کاربران کرده است

پورتال ها معمولا یک سیستم اداری کاربر محور است به این معنی که تمام امکانات پورتال بر این اساس پیش بینی شده است . از امکانات پورتال ها می توان به chat، پست الکترونیکی، انجمنهای اینترنتی و ... همه و همه به این منظور است که کاربران را به پورتال دعوت کند . پورتال هایی که به این شکل می باشند از نسل سوم پورتال ها به بعد و با هدف ایجاد فضای مجازی تجارت الکترونیکی رویکرد جدیدی در مفهوم پورتال نویسی ارائه کرد .